Studium VV II.: Reflexe reality

Žijeme v realitě a vnímáme v ní určitý čas a prostor. Neustále se v ní něco děje, ať už po stránce hmotné či po stránce duševní. Reflexe reality spočívá v tom, že jsme schopni se na ni podívat s nadhledem, jako třetí osoba.

Reflexe může být filosofická, náboženská či estetická. Přistupujeme-li ke skutečnosti esteticky, soustředíme se na to, jaká je “sama o sobě”, jak na nás působí. Zajímá nás z estetického, nikoliv praktického hlediska. Musí tedy působit na naše smysly, vyvolávat citovou reakci, lahodit očím, uším či myšlenkám (případně, jste-li zastánci Baudelairea a podobných revolucionářů v estetice, může umění naopak přivodit opačnou reakci – pohoršení, hnus, šok).

Předpokladem tohoto přístupu je existence tzv. estetického vědomí, které se ovšem s každým člověkem může různit a některým jedincům zcela chybí. Vkus je schopnost vybírat a soudit předměty podle jejich estetické stránky a je podmíněný jak tím, jak jsme byli vychováni, čí názory respektujeme a koho obdivujeme, tak tím, jestli jsme schopni estetické reflexe reality. Co člověk, to jiný vkus. Fakticky je ovšem vkus vnímán v pozitivním slova smyslu, tzn. mít vkus znamená dávat přednost krásným věcem.

Umění je tedy zachycením (fixací) estetické reflexe skutečnosti. Je jednak prostředkem formulování, jednak prostředkem přenosu zvláštního typu informací, které nejsou jiným způsobem formulovatelné a sdělitelné.

Mezi třemi subjekty umění – umělcem, uměleckým dílem a konzumentem – existují základní vztahy:

©avanteguardia.blogspot.com
Uměním se zabývá řada disciplín. Například dějiny umění, jak už název napovídá, zajímá historie tvorby, jak se vyvíjel obecný vkus, techniky, kdo se zasloužil o posun umění dále, a tak dále. Teorie umění řeší umělecké prostředky a postupy jednotlivých druhů umění. Estetika se zabývá nejobecnějšími otázkami umění, zkoumá, jak na člověka působí různé výtvory – není to úplně “nauka o krásnu”.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s